• Gợi ý từ khóa:
  • ...

Bảo vệ thông tin cá nhân

 

     Điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân
1) “Mecongzon” thu thập các thông tin cần thiết tối thiểu để bảo đảm cho việc mua hàng và sử dụng các tiện ích của các thành viên. Các nội dung sau đây được xem là bắt buộc và các nội dung khác là tùy chọn. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại bàn/số điện thoại di động, ID sử dụng, mật khẩu, câu hỏi và đáp án xác nhận mật khẩu, địa chỉ thư điện tử, email và xác nhận đồng ý đăng ký.

2) “Mecongzon” phải nhận được sự đồng ý của người đăng ký khi tiến hành yêu cầu cũng cấp các thông tin cá nhân riêng biệt.

3) “Mecongzon” thu thập thông tin cá nhân riêng biệt nhằm đảm bảo các khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt tốt nhất.

4) Mecongzon sẽ chịu trách nhiệm tất cả các trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp cho hệ thống Mecongzon nhưng được cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng ngoài mục đích mà không có sự đồng ý của người đăng ký, ngoại trừ các trường hợp sau:
  – Thành viên vi phạm điều khoản đặc biệt hoặc cần xử lý theo pháp luật như có hành vi gian lận gây hại cho người khác hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý liên quan.
  – Thông tin của thành viên là tối thiểu (tên, địa chỉ, số điện thoại) cần thiết cho việc vận chuyển cho công ty vận chuyển.
  – Trường hợp cung cấp thông tin cho một đơn vị đặc biệt theo hình thức không thể xác định được khi cần thiết cho việc xây dựng thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc điều tra thị trường (Khoản 1 điều 17 Luật xúc tiến sử dụng mạng thông tin).
  – Trường hợp thông báo cho cơ quan có liên quan về thuế thu nhập cá nhân của thành viên (bao gồm thuế thu từ nguồn).
  – Trường hợp cung cấp thông tin cho các công ty hợp tác với Mecongzon nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho việc sử dụng.

5) “Mecongzon” sẽ cung cấp các sản phẩm hữu hình (hoa, đá quý) và các sản phẩm vô hình (bảo hiểm, thẻ ưu đãi) sử dụng trên điện thoại (bưu phẩm), mobile, content, phương tiện cộng đồng, thương mại điện tử, các dịch vụ phù hợp với các thông tin mà khách hàng đã đồng ý cung cấp nhầm nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. “Thành viên” có thể từ chối tiết lộ toàn bộ TM do công ty trực tiếp thực hiện bằng cách đăng ký vào danh sách Do-Not-Call-List .

6) Trong trường hợp cần cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho các bên liên quan, Mecongzon phải cung cấp tối thiểu thông tin cần thiết, cần xác định thông tin được cung cấp có đúng với mục đích yêu cầu cung cấp không và phải có sự đồng ý của thành viên.

7) Người sử dụng có thể yêu cầu xem xét hoặc chỉnh sửa lỗi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào tại Mecongzon và Mecongzon có nghĩa vụ phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết và không được trì hoãn. Trong trường hợp thành viên yêu cầu chỉnh sửa lỗi, Mecongzon sẽ không sử dụng thông tin cá nhân được yêu cầu sửa lỗi cho đến khi hoàn thành quy trình.

8) Để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên, Mecongzon giới hạn người quản lý và chịu toàn bộ trách nhiệm về thiệt hại của thành viên trong trường hợp thông tin cá nhân bị mất, đánh cắp, rò rỉ, biến dạng,…

9) Trường hợp bên thứ 3 nhận được thông tin cá nhân từ Mecongzon cho mục đích thu thập thông tin cá nhân hoặc mục đích khác thì các thông tin cá nhân ngay lập tức sẽ bị hủy bỏ, ngoại trừ các trường hợp sau:

  – Trường hợp cần bảo đảm thông tin theo quy định của luật pháp cũng như luật thương mại
  – Trường hợp thông báo trước cho thành viên trong thời hạn quy định tại khoản 1
  – Trường hợp nhận được sự đồng ý của thành viên.

 
 
close-link
0779702241
chat-active-icon